top of page

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

Identifikace správce údajů

ikaras.cz s.r.o. IČ: 62914707, Bellova 24, Brno, 623 00.  Odpovědná osoba: Ing. David Šťáva

Jaké údaje zpracováme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem obchodní komunikace. Příkladem je příprava nabídky, zpracování objednávky, fakturace, informování o novinkách ve vývoji programu KARAS apod.

Právním titulem zpracování je oprávněný zájem správce nebo plnění smluvní povinnosti.

Jak dlouho trvá zpracování údajů?

ikaras.cz zpracovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Pokud se ukáže, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, dojde k jejich smazání.

Jaká jsou moje práva?

Právo na přístup k osobním údajům 
Právo na opravu údajů, pakliže tyto neodpovídají skutečnosti
Právo na výmaz
Právo na omezení zpracování a vznesení námitky proti zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo podat podnět k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Kdo má přístup k mým osobním údajům?

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a vedení společnosti ikaras.cz s.r.o..

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Společností ikaras.cz (jakožto Správcem), osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
      - Wix.Com (UK) Limited, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London E1W 1DD, United Kingdom.

bottom of page